ວັນເສົາ, ຕຸລາ 19, 2019

ຄວາມສຸກ

ຄວາມສຸກ

ພວກເຂົາສາມາດເປັນຈຸດສູງສຸດຂອງມື້ທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດຫຼືພຽງແຕ່ໃຫ້ພວກເຮົາມີຊ່ວງເວລາພິເສດເລັກນ້ອຍໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງພວກເຮົາ: ການກະຕຸ້ນ. ທຸກຄົນເຊື່ອມຕໍ່ກັບສິ່ງອື່ນດ້ວຍມັນ. ຕົວຢ່າງ: ແກ້ວເຫລົ້າທີ່ເຮັດຈາກໄມ້, ໂກເລດຫຼືກາເຟ.