ວັນສຸກທີ 3 ເມສາ 2020
ເຄື່ອງຊົງກາແຟ

Maker espresso

ຜູ້ຜະລິດ espresso - ເພື່ອຄວາມເພີດເພີນທີ່ດີທີ່ສຸດໃນກາເຟຕະຫຼອດເວລາຖ້າມື້ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການຮັບປະທານທີ່ມີກິ່ນຫອມຄືກັບກາເຟ, ຫຼັງຈາກນັ້ນທ່ານກໍ່ຢາກ ...